خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کارتونیست شارلی اِبدو: دیگر کارتونی از محمد نخواهم کشید

نظرها
کارتونیست شارلی اِبدو: دیگر کارتونی از محمد نخواهم کشید
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

لوز، کارتونیست مجله طنز «شارلی اِبدو» گفت از این پس کارتونی از پیامبر اسلام نخواهد کشید. آخرین کارتون وی از پیامبر اسلام پس از حمله خونین به دفتر شارلی اِبدو در پاریس و در صفحه اول آن بود با این عنوان:« تمامی بخشیده شد، من شارلی هستم.» انتشار نخستین شماره «شارلی اِبدو» پس از حمله به دفتر این مجله، خشم بسیاری از مسلمانان را در سراسر جهان بر انگیخت.

این کارتونیست در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی گفت: «دیگر محمد را نخواهم کشید. دیگر جذابیتی برایم ندارد. خسته ام کرده است، همانطور که کشیدن چهره سارکوزی خسته ام کرده بود. تمام عمرم را وقف کشیدن این چهره ها نخواهم کرد.»