خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خطر تورم منفی از حوزه پولی یورو دور می شود

نظرها
خطر تورم منفی از حوزه پولی یورو دور می شود
اندازه متن Aa Aa

آمارها نشان می دهد خطر تورم منفی از حوزه پولی یورو رسما از بین رفته است. نرخ تورم در این منطقه در ماه آوریل سال جاری از منفی به رقم صفر رسیده است. این نرخ در ماه ژانویه منفی ۰.۶ درصد و در فوریه منفی ۰.۳ درصد بوده است.

کاهش قیمت سوخت که از اواسط سال ۲۰۱۴ آغاز شد تاثیر مهمی بر روند نزولی نرخ تورم در حوزه پولی یورو داشته است.

آمار مربوط به نرخ تورم در این منطقه خبری خوبی برای بانک مرکزی اروپاست که از ماه مارس برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی خود را آغاز کرد. هدف اصلی اجرای چنین برنامه های مقابله با خطر تورم منفی عنوان شده است.

اما آمار مربوط به نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو نشان میدهد این نرخ در ماه مارس نسبت به ماههای گذشته ثابت مانده و ۱۱.۳ درصد جمعیت فعال این منطقه را دربر می گیرد.

اما نرخ بیکاری در آلمان، برترین اقتصاد حوزه پولی یورو در ماه آوریل روندی نزولی دارد و از رقم ۶.۵ درصد جمعیت فعال این کشور به ۶.۴ درصد رسیده است. این پایین ترین نرخ بیکاری طی ۲۰ سال گذشته در این کشور است.