euronews_icons_loading
نجات شبانه صدها مهاجر دیگر در آب های ایتالیا

حدود ۲۰۰ مهاجر دیگر از کشورهای مراکش، سودان و اریتره توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات داده شدند. در یکی از بزرگترین عملیات نجات اخیراً نزدیک به ۵۸۰۰ مهاجر داده شدند. جسد ۱۰ مهاجر نیز از آب گرفته شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح