محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پنج سال زندان برای ستاره بالیوود به جرم کشتن یک بی خانمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پنج سال زندان برای ستاره بالیوود به جرم کشتن یک بی خانمان

خبر کوتاه

دادگاهی در هند، سلمان خان، ستاره سینمای بالیوود را به اتهام کشتن یک مرد بی خانمان در جریان یک تصادف رانندگی در سال ۲۰۰۲ مجرم شناخت و او را به پنج سال زندان محکوم کرد.

به گفته دادگاه این ستاره سینمای هند در شب حادثه، در بازگشت از یک میخانه در حالی که کاملا مست بوده با اتومبیل خود پنج بی خانمان را در حاشیه بمبئی زیر گرفته و سپس از صحنه جرم گریخته است.