خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتیاد به ورزش

اعتیاد به ورزش
نگارش از Euronews
اندازه متن Aa Aa

ورزش، فعالیت جسمی مناسبی برای تخلیه استرس روزانه است که گاهی به افراط و زیاده روی نامطلوب تبدیل می شود. به زبانی دیگر بین شیفتگی و اعتیاد مرز باریکی وجود دارد.

پاسکال پیچ هفته ای چهل ساعت به تمرینات سخت شنا، دو و دوچرخه سواری می پردازد و هر روز زمان و مسافت را بیشتر می کند. بعلاوه، او یک مامور پلیس نیز هست و به کار روزانه خود مشغول است.

این قهرمان پیشین جهان در رشته تریاتلون: سه گانه دو، دوچرخه سواری و شنا با لقب ترمیناتور می گوید: «من همیشه گفته ام که احساس زنده بودن می کنم. با دوچرخه زدن، روی زمین دویدن یا در آب شنا کردن احساس زنده بودن می کنم.»

پاسکال پیچ برای ورزش زندگی می کند. او در هشت روز 38 کیلومتر را با شنا، هزار و هشتصد کیلومتر را با دوچرخه، 420 کیلومتر را دوید و 9 رکورد جهانی را به ثبت رساند.

پاسکال پیچ: «من نیمه شب بیدار می شوم. تا ساعت چهار صبح شنا می کنم. ساعت پنج سوار قطار می شوم. سرکار می روم. به خانه برمی گردم. غذا خوردم و بعد از آن سه تا چهار ساعت دوچرخه سواری می کنم. شب هم دو ساعت می دوم. بعد روز برای من تمام می شود و استراحت می کنم تا نیمه شب که مثل هر روز بیدار شوم و دوباره شروع کنم.»

در نتیجه فعالیت جسمی، مغز تحریک شده و آزاد شدن هورمو اندروفین موجب احساس خوشحالی می شود، اما در فعالیت جسمی بسیار شدید و مکرر مغز هورمون دیگری به نام دوپامین ترشح می کند که باعث تحریک بخش هایی از مغز می شود که با اعتیاد مرتبط است.

یک پزشک متخصص اعصاب در بیمارستانی در شهر بوردوی فرانسه در توصیف این حالت می گوید: «فرد احساس شناور بودن می کند گذشت زمان را حس نمی کند. هیچ نگرانی ندارد. یک حالت خلسه و از خود بیخودی، بی دلیل نیست که بعضی ها دائما در جستجوی رسیدن به این حالت خلسه هستند.»

قهرمان دنیا در شش ماه گذشته روی زندگی خانوادگی تمرکز بیتشری داشت. با این حال خود را برای چالشی دیگر، آزمون تریاتلون در پنج قاره در سال آینده آماده می کند.