محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رهبر اپوزیسیون و رئیس جمهوری لهستان به دور دوم انتخابات راه یافتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
رهبر اپوزیسیون و رئیس جمهوری لهستان به دور دوم انتخابات راه یافتند

انتخابات ریاست جمهوری لهستان با برتری آندری دودا، رهبر اپوزیسیون و برونیسلاو کوروموفسکی، رییس جمهور کنونی این کشور به دور دوم کشیده شد.

وعده پاول کوکیز، نامزد بازنده در زمینه تغییر قوانین انتخاباتی فرصتی در اختیار رئیس جمهوری لهستان قرار داده تا در کارزار انتخاباتی اش از آن بعنوان برگ برنده ای در برابر رقیب استقاده کند.

آقای کوروموفسکی در آخرین اظهاراتش وعده داده که در صورت پیروزی در دور دوم، پیش نویس تغییر قانون انتخابات را تسلیم پارلمان خواهد کرد.

این تغییر به زعم او اقدامی در راستای تقویت تکثرگرایی و ارتقاء نقش و جایگاه احزاب کوچکتر در پارلمان است.

رئیس جمهوری لهستان که در ابتدای کارزار انتخاباتی از رقیب خود در نظرسنجی ها جلوتر بود، در عمل به حدود ۳۲ درصد بسنده کرد و با دو درصد کمتر از رقیبش در جایگاه دوم قرار گرفت.

پس از اعلام نتایج اولیه شمارش آراء، آقای کوروموفسکی آن را اخطاری جدی برای حزب حاکم خواند.

گرچه نتایج نهایی دور اول انتخابات هنوز اعلام نشده اما دو نامزد کارزارشان را طی دو هفته آینده تا زمان دور دوم انتخابات یعنی روز ۲۴ مه ادامه می دهند.

آرای رای دهندگان حامی پاول کوکیز، نامزد از دور خارج شده نقش تعیین کننده ای در پیروزی یکی از این دو نامزد رقیب خواهد داشت.