خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پژوهش علمی برای محاسبه فشار وارده بر مفاصل رقصنده های حرفه ای

euronews_icons_loading
پژوهش علمی برای محاسبه فشار وارده بر مفاصل رقصنده های حرفه ای
نگارش از Euronews
اندازه متن Aa Aa

رقصنده های لهستانی با مشارکت در یک آزمایش علمی، به دانشمندان در آزمایشگاه کمک می کنند تا میزان فشار جسمی در هنگام رقص را محاسبه کنند.

دانشمندان دانشگاه فنی سیلسیان در استان کاتوویچ تحقیق را استفاده از یک لباس مخصوصی که رقصنده می پوشد انجام می دهند. در این لباس حسگرهای سنجش حرکت و بر روی زمین، یک صفحه سنجش نیرو قرار داده شده است. رقصنده های کلاسیک مانند باله فشار زیادی روی مفصل ها و استخوان هایشان تحمل می کنند. فشار عمودی سطح، ممکن است تا ده برابر وزن رقصنده برسد.

یکی از دانشمندان شرکت کننده در این پژوهش می گوید: «برای محاسبه نیروی ماهیچه ها وهمچنین اندازه گیری نیروی واکنش در مفاصل توانستیم یک فرمول ریاضی بدست آوریم. از نتایج این تجربه برای تعیین جهت نیروی ماهیچه ها بر مفاصل و اندازه نیرویی که مفاصل تولید می کنند، استفاده می کنیم.»

او می افزاید که در ابتدای این پژوهش دانشمندان می دانستند که میزان فشار وارده به بدن با توجه به مرحله پیشرفته بودن رقصنده بسیار زیاد خواهد بود، اما آنها پیش بینی نمی کردند پرش های چابکانه و با وقار این رقصنده چه فشار عظیمی بر بدن آنها وارد می کند.

یکی از رقصنده ها می گوید: «این پژوهش به من نشان داد رقص کار سختی است. بدن ما سنگین است. اصلا نمی دانستم مفصل های و استخوانها این همه وزن را تحمل می کنند.»

این پژوهش به رقصنده ها کمک می کند با تشخیص بهترین حرکت ها، با ایمنی بیشتر برقصند و ریسک پوکی استخوان را به حداقل برسانند.