خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش اندک نرخ بیکاری در بریتانیا

نظرها
کاهش اندک نرخ بیکاری در بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

نرخ بیکاری در بریتانیا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ نسبت به سه ماهه پیش از آن یک دهم درصد تنزل یافته و به رقم ۵.۵ درصد جمعیت فعال این کشور رسیده است.

براساس داده های دفتر ملی آمار بریتانیا ۳۸۶ هزار نفر از تعداد افراد بیکار در این کشور کاسته شده تا این تعداد به رقم ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر برسد.

بانک مرکزی بریتانیا در تعیین سیاست پولی خود تحولات نرخ بیکاری در کشور را با دقت زیر نظر دارد.