محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گردهمایی معترضان به افزایش قیمت انرژی در اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گردهمایی معترضان به افزایش قیمت انرژی در اوکراین

خبر کوتاه
گروهی از پایتخت نشینان اوکراینی با گردهمایی در میدان پارلمان کی یف به افزایش قبوض گاز و برق و آب اعتراض کردند و خواستار کاهش قیمت ها از سوی دولت آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین شدند.