خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گردهمایی معترضان به افزایش قیمت انرژی در اوکراین

گردهمایی معترضان به افزایش قیمت انرژی در اوکراین
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
گروهی از پایتخت نشینان اوکراینی با گردهمایی در میدان پارلمان کی یف به افزایش قبوض گاز و برق و آب اعتراض کردند و خواستار کاهش قیمت ها از سوی دولت آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین شدند.