خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ایجاد تحول در مدیریت دویچه بانک

نظرها
ایجاد تحول در مدیریت دویچه بانک
اندازه متن Aa Aa

گروه بانکی دویچه بانک، بزرگترین بانک خصوصی در آلمان از ایجاد تحول در ساختار مدیریت خود خبر می دهد.

اما به نظر نمی رسد این تغییرات سهامداران ناراضی این بانک را که بارها با رسوایی های مالی درگیر بوده متقاعد کرده باشد. خواسته سهامداران استعفای آنشو جین، مدیر اجرایی این نهاد و یورگن فیچن، مدیرعامل است.

با وجود این شورای نظارت این بانک تصمیم گرفت قدرت و اختیارات مدیرعامل را کاهش دهد و اختیارات بیشتری به آنشو جین مدیر اجرایی بسپارد.

مدیراجرایی دویچه بانک ماموریت دارد تا با ایجاد تغییرات در این نهاد یک برنامه صرفه جویی اقتصادی معادل ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو را به مرحله اجرا درآورد.