خبر فوری
euronews_icons_loading
پرنده بی باک در مقابل دو ببر قرار گرفت

درنای کاکل قرمز در محوطه ببرها در پارک فویانگ در شهرستان هانگشوی چین در برابر دو ببر قرار گرفت اما خود را از آب و تاب نینداخت. او با نگه داشتن آرام خود، با دو ببر غول پیکر رو در رو و پیروز شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح