محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اپلیکیشن تلفن همراه برای تشخیص نوزادان نارس

euronews_icons_loading
اپلیکیشن تلفن همراه برای تشخیص نوزادان نارس
نگارش از Euronews

پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام در بریتانیا، در حال ساختن اپلیکیشنی برای تشخیص زودرس بودن نوزادان در کشورهای درحال توسعه هستند.

این فناوری بر اساس مختصات کف پا، صورت و گوش، مرحله رشد نوزاد را تعیین کرده و نوزدانی که به کمک های پزشکی فوری نیاز دارند را مشخص می کند.

سازندگان آن می گویند در نبود روش متداول تشخیص زودرس بودن نوزاد، یعنی دستگاه سونوگرافی وافراد آموزش دیده در کشورهای در حال توسعه، این اپلیکیشن این کار را بصورت خودکار انجام می دهد.

استفاده از اپلیکیشن های مشابه اکنون در دنیای پزشکی بسیار متدوال است و برای تشخیص انواع بیماری ها از جمله توده های بدخیم بکار می روند. این اپلیکشین برای مادران و نوزادان قابل استفاده است. با این حال سازندگان آن می گویند این ابزار می تواند به سازمان های درمانی فعال در مناطق دورافتاده کمک کند.

این گروه پژوهشی همچنین درباره رابطه بین نژاد و زودرس بودن نوزادان در مناطق مختلف دنیا تحقیق می کند.