محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازداشت چهار راننده کامیون لهستانی متهم به انتقال مهاجران غیرقانونی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بازداشت چهار راننده کامیون لهستانی متهم به انتقال مهاجران غیرقانونی

خبر کوتاه
چهار رانندۀ کامیون لهستانی در اسکس به ظن تسهیل ورود مهاجران غیرقانونی به انگلستان بازداشت شدند. شصت و هشت نفر از جمله دو زن باردار و ۱۵ کودک در این کامیون ها جای داده شده بودند. یک تن از مهاجران روس و بقیه شهروندان افغانستان، چین و ویتنام هستند.