محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت چپگرای یونان تحت قهر و فشار داخلی و خارجی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
دولت چپگرای یونان تحت قهر و فشار داخلی و خارجی

صدها نفر در آتن همزمان با تشدید فشارهای وام دهندگان بین المللی علیه یونان و در مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی روز پنجشنبه در آتن تظاهرات کردند.

این تظاهرات در حالی صورت گرفت که کارشنان صندوق بین المللی پول در بروکسل جلسه مذاکره را بدلیل آنچه که آن را «تفاوت فاحش دیدگاه» با دولت یونان خواندند، ترک کردند.

دیمیتریس کوتسوباس، دبیرکل حزب کمونیست یونان از شرکت کنندگان در تظاهرات روز پنجشنبه بود. معتقد است «دولت یونان آماده توافقی است که راه را بر بسیاری از سیاست های ریاضت اقتصادی هموار خواهد کرد.»

یکی از تظاهرات کنندگان اما گفت:«این تظاهرات نشانگر ارادۀ ما و نیز اعتراض به سیاست های جدیدی است که در پی ادامه سیاست های ریاضتی است.»

دولت چپگرای یونان که با شعارها و وعده های ضدسیاست های ریاضتی بر سر کار آمده است از یک سو باید مردم یونان را راضی کند و از سوی دیگر با وام دهندگان به توافق برسد، ایده آلی که دستیابی به آن بی شک آسان نیست.

استاماتیس یانیسیس، خبرنگار یوزونیوز از آتن می گوید:« برغم اعتراضات پراکنده، دولت رایکال و چپگرای آقای تسیپراس همچنان از محبوبیت بالایی برخودار است. سوال این است که آیا این محبوبیت وی با توافق قریب الوقوعی که حاوی سیاست های ریاضتی بیشتری است، حفظ خواهد شد یا نه؟»