خبر فوری
euronews_icons_loading
فعالان تبتی به برگزاری بازیهای المپیک زمستانی  ۲۰۲۲ در پکن اعتراض دارند

یک گروه کوچک از تظاهرکنندگان تبتی هنگام ارائه پیشنهاد پکن برای پذیرش بازیهای المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ در لوزان سوییس با نمایشی اعتراض خود را نشان دادند.

مطالب بیشتر از بدون شرح