خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اقامه دعوی ایرفرانس علیه مهمترین سندیکای خلبانان این شرکت

نظرها
اقامه دعوی ایرفرانس علیه مهمترین سندیکای خلبانان این شرکت
اندازه متن Aa Aa

شرکت هواپیمایی ایرفرانس علیه مهمترین سندیکای خلبانان این شرکت یعنی سندیکای ملی خلبانان (SNPL) اقامه دعوی حقوقی کرده است.

ایرفرانس مدعی است این سندیکا تعهدات و مفاد برنامه تجدیدساختار این شرکت موسوم به برنامه «ترانسفورم ۲۰۱۵» را رعایت نکرده است.

امانوئل میسترالی، از سندیکای ملی خلبانان (SNPL) گفت: «هیچگاه این موضوع دیده نشده است. از طریق رسانه ها با استفاده از رویه نوشتاری روزنامه نگاران علیه خلبانان اعلان جنگ شده است. ما عمیقا از این بیانیه متاسف هستیم.»

در برنامه ترانسفورم ۲۰۱۵ صرفه جویی اقتصادی تا رقم ۲ میلیارد یورو پیش بینی شده است. همچنین در این طرح افزایش برنامه کاری کارمندان و خلبانان این شرکت، گسترش شاخه ارزان قیمت ایرفرانس یعنی کمپانی «ترانساویا» و حذف مشاغل گنجانده شده است.

ایرفرانس اعتقاد دارد صرفه جویی اقتصادی بخش خلبانان این شرکت باید به رقم ۲۰۰ میلیون یورو می رسید این در حالی است که این بخش تنها ۱۳۰ میلیون یورو در برنامه صرفه جویی شرکت نقش داشته است.

همچنین ادعا شده اعتصاب ۱۵ روزه خلبانان ایرفرانس در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ در حسابهای این کمپانی اختلال شدیدی ایجاد کرده است.