خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ماه رمضان مهاجران در ساحل سنگی ایتالیا

نظرها
euronews_icons_loading
ماه رمضان مهاجران در ساحل سنگی ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

بنا بر گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ هشتاد درصد از مهاجرانی که از مرز ایتالیا وارد اروپا می شوند مسلمانند و در ماه رمضان روزه دارند. از جمله این مهاجران به افرادی می توان اشاره کرد که در هفته اخیر در نزدیکی مرز فرانسه و ایتالیا سرگردانند. آنها امیدوارند راهی برای ورود به فرانسه و دیگر کشورهای شمال اروپا بیابند.

مهاجر ۲۵ ساله ای که از دارفور سودان آمده است، هنوز به یاد هموطنان خود است. او می گوید: «در کشورمان وضعیت بسیار دشواری حاکم است و این، شامل موضوع خورد و خوراک هم می شود. در این ماه رمضان از خدا می خواهم این وضعیت بد را تغییر دهد و شرایط را بهتر کند.»

اخیرا صدها مهاجر از مرز فرانسه بازگردانده شده اند زیرا فرانسه معتقد است بنا بر توافقنامه دوبلین، مهاجران باید تا زمان رسیدگی به پرونده های پناهندگیشان در اولین کشوری که وارد شده اند، مستقر شوند. امری که ایتالیا آن را نمی پذیرد.

رم می گوید که دو کشور ایتالیا و یونان نمی توانند به تنهایی با موج مهاجرانی که هر روز روانه اروپا می شوند مقابله کنند. این دو کشور اولین نقطه پیاده شدن مهاجران سیاسی و اقتصادی هستند که روزانه با قایقهای فرسوده از آفریقا روانه اروپا می شوند.

قرار است دوشنبه آینده رم و پاریس درباره وضعیت مهارانی که هر روز روانه خاک ایتالیا می شوند با یکدیگر گفتگو کنند. به گفته وزیر کشور فرانسه در سال ۲۰۱۴ میلادی، حدود پانزده هزار مهاجر از مرز فرانسه برگردانده شده اند.