خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادغام فروشگاههای زنجیره ای آهولد و دلهیز

نظرها
ادغام فروشگاههای زنجیره ای آهولد و دلهیز
اندازه متن Aa Aa

شرکت هلندی آهولد صاحب فروشگاههای زنجیره ای، ۶۱ درصد سهام شرکت بلژیکی دلهیز فعال در همین بخش را تملک خواهد کرد.

بدین ترتیب با این ادغام پنجمین شرکت صاحب فروشگاههای زنجیره ای بزگ در دنیا متولد خواهد شد. تعداد فروشگاههای این دو شرکت ادغام شده به رقم ۶ هزار و ۵۰۰ باب در دنیا می رسد. همچنین پیش بینی می شود حجم کلی معاملات واحد متولد شده ۵۴ میلیارد یورو باشد.

تعداد نیروی کار واحد جدید به رقم ۱۵ هزار نفر می رسد که کاهش این میزان از نیروی کار در دستور کار قرار گرفته است.