محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات دانش آموزان علیه اصلاحات آموزشی در شیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
تظاهرات دانش آموزان علیه اصلاحات آموزشی در شیلی

خبر کوتاه

دانش آموزان شیلیایی به خیابان امدند و علیه اصلاحات وزارت آموزش و پرورش این کشور دست به اعتراض زدند.

اعتراض دانش آموزان در حالی است که شیلی میزبان کوپا امریکا، رقابت جام ملتهای فوتبال آمریکای جنوبی است. دانش اموزان خواستار شفافیت و عدم واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی شدند.