خبر فوری
euronews_icons_loading
حمام قیر طبیعی در جمهوری آذربایجان

در آذربایجان، کشوری غنی از منابع نفتی، گردشگران و مردم محلی برای درمان بیماری های خود در قیر طبیعی حمام می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح