خبر فوری
euronews_icons_loading
سرگردان شدن بچه خوک ها در بزرگراه

در پی ترکیدن لاستیک کامیون حامل خوک در چین و منحرف شدن آن، قفس این حیوانات باز شد و صدها رأس بچه خوک در سطح بزرگراه سرگردان شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح