محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دریاچه آب شور سالتون در ایالت کالیفرنیا رو به خشکی است

euronews_icons_loading
دریاچه آب شور سالتون در ایالت کالیفرنیا رو به خشکی است
نگارش از Euronews

دریای سالتون، بزرگترین دریاچه کالیفرنیا رو به خشکی می رود. پس از چهار سال خشکسالی، دریاچه آب شور سالتون کوچکتر شده است.

آب این دریاچه از آبهای کشاورزی سطحی کشاورزی تامین می شود اما با گرمای شدید صحرا، آبی که به آن می رسد کمتر از آبی است که از دریاچه بخار می شود.

در حالی که هوای آلوده این ناحیه پایین تر از استانداردهای فدرال است، ساکنان این منطقه نگران تاثیر منفی گرد ناشی از بستر خشک شده دریاچه بر روی دستگاه تنفسی ساکنان منطقه هستند. یک کارشناس در کلینیک بهداشت منطقه می گوید: «آلودگی روی من تاثیر گذاشته. من و خانواده ام به آسم مبتلا شده ایم. هیچوقت چنین مشکلی نداشتیم.»

دریاچه سالتون سال ۱۹۰۵ بطور تصادفی شکل گرفت. پس از دو سال متوالی سیلاب، سد رود کلرادو شکسته شد و زمینهای داغ اطراف را پر از آب کرد. این در حالی است که بیشتر منابع آبی منطقه به شهر سن دیگو اختصاص داده شده است. با کم شدن مقدار آب، به درصد نمک افزوده می شود. وزش گرد و نمک کناره های خشک دریاچه، موجب بروز نگرانی نسبت به سلامت ساکنان مناطق اطراف شده است.

یکی از کارشناسان محیط زیست منطقه می گوید: «گرد سفید رنگ روی کناره های خشک می نشیند که همان نمک است و با خاک مخلوط می شود. یک باد سبک، آن را به همه جا پراکنده می کند. گاهی به شکل بوران درمی آید و جایی را نمی بینی.»

دهه های گذشته دریاچه محل مسابقات قایقرانی و جلب گردشگران بود. اما دهه هفتاد میلادی توفان های استوایی خانه ها، قایق ها و موجودات آبزی دریاچه را از بین برد. در سال ۱۹۹۶ یک مسمویت غذایی موجب مرگ تعداد زیادی از پلیکان های دریاچه شد. ساکنان محلی امیدوارند با جلب توجه افکار عمومی، وضعیت موجود دریاچه را بهتر کنند.