محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نخست وزیر رومانی به فساد مالی متهم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
نخست وزیر رومانی به فساد مالی متهم شد

خبر کوتاه

دادستانی رومانی روز دوشنبه ویکتورا پونتا، نخست وزیر این کشور را به فرار از مالیات، پولشویی و جعل اسناد متهم کرد.

مقامهای قضایی از بازداشت موقت اموال متعلق به آقای پونتا تا روشن شدن پرونده خبر داده اند.

تحقیقات قضایی شامل فعالیتهای آقای پونتا به عنوان وکیل و پیش از رسیدن او به نخست وزیری را در بر می گیرد.