خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازپرداخت قسمتی از بدهی های یونان مربوط صدور اوراق قرضه به ین

نظرها
بازپرداخت قسمتی از بدهی های یونان مربوط صدور اوراق قرضه به ین
اندازه متن Aa Aa

دولت یونان روز سه شنبه بدهی های خود معادل ۱۴۸ میلیون یورو مربوط صدور اوراق قرضه به ین ژاپن را بازپرداخت کرد.

یونان ۲۰ سال پیش نسبت به صدور این اوراق قرضه اقدام کرده بود و این اوراق به سرمایه گذاران خصوصی فروخته شده بود.

هدف دولت از بازپرداخت این بدهی ها جلب اعتماد سرمایه گذاران و بازارهای بین المللی عنوان شده است.

پیش از این یونان موفق نشده بود قسمتی از بدهی خود به صندوق بین المللی پول معادل ۱.۵ میلیارد یورو را که سررسید آن ۳۰ ژوئن سال جاری بود، بازپرداخت کند. روز دوشنبه نیز بدهی ۴۵۶ میلیون یورویی به این نهاد نیز بازپرداخت نشده است.