خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آمادگی صندوق بین المللی پول برای مشارکت در طرح نجات مالی یونان

نظرها
آمادگی صندوق بین المللی پول برای مشارکت در طرح نجات مالی یونان
اندازه متن Aa Aa

صندوق بین المللی پول آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای یک برنامه نجات مالی برای یونان اعلام کرده است.

کریستین لاگارد، رییس این نهاد ایجاد تسهیلات در روند بازپرداخت بدهی ها و اجرای طرح تجدیدساختار بدهی ها را شرط لازم و ضروری برای اعمال برنامه نجات مالی دانسته است. به گفته خانم لاگارد بدون سبک کردن روند بازپرداخت و تعهدات یونان نهاد تحت مدیریتش در برنامه نجات مالی دخالت نخواهد کرد.

افزودن به زمان سررسید بازپرداخت بدهی ها از جمله راه کارهایی است که صندوق بین المللی پول پیش روی بستانکاران قرار داده است.

اعمال طرحهای اصلاحی اساسی از دیگر شروطی است که صندوق بین المللی پول دولت یونان را به اجرای آنها ترغیب کرده است.

در این راستا پارلمان یونان روز پنجشنبه یک رشته از برنامه های اصلاحی اقتصادی را به تصویب رساند.