محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فیفا؛ جفری وب ادعای بی گناهی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
فیفا؛ جفری وب ادعای بی گناهی کرد

 *خبر کوتاه*

جفری وب، یکی از هفت مسئول فیفا، که به درخواست دادگاهی در آمریکا ، اخیرا به اتهام فساد در سوئیس بازداشت شده و به این کشور مسترد شد، در مقابل دادگاه فدرال نیویورک، ادعای بیگناهی کرد.