خبر فوری
euronews_icons_loading
۹۹/۹۷ درصد شرکت کننده در انتخابات محلی در کره شمالی

روز یکشنبه، اهالی کره شمالی آرای خود را برای انتخاب فرمانداران محلی در پیونگ یانگ به صندوقها ریختند. براساس اعلام کمیته مرکزی هدایت انتخابات در این کشور، ۹۹/۹۷ درصد از واجدان شرایط، در این انتخابات که هر چهارسال یکبار برگزار می شود شرکت کرده اند. نتیجه این رأی گیری هنوز اعلام نشده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح