euronews_icons_loading
حل معمای روبیک در کمتر از ۶ ثانیه

فلیکس زمدگزاسترالیایی رکوردار روبیک در مسابقات قهرمانی سائوپائولوی برزیل توانست رنگهای این مکعب جادوی را در مدت ۵.۷ ثانیه جور کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح