محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصویربرداری نوین در خدمت باستان شناسی اسرائیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
تصویربرداری نوین در خدمت باستان شناسی اسرائیل

خبر کوتاه

باستان شناسان اسرائیلی توانستند به کمک فناوریهای پیشرفته تصویربرداری دیجیتال، محتوای متنی را که روی پوست نوشته شده بود و قدمتی ۱۵۰۰ ساله داشت کشف و بازخوانی کنند.

این نوشته ۴۵ سال پیش در همان منطقه ای یافت شد که طومارهای دریای مرده کشف گردید.