خبر فوری
euronews_icons_loading
دعا برای رسیدن به بریتانیا؟

مهاجران غیرقانونی مستقر در بندر کاله واقع در شمال فرانسه که در انتظار ورود به بریتانیا به سر می برند، در کلیسایی در این مکان به دعا خواندن و آواز خوانی می پردازند.

مطالب بیشتر از بدون شرح