محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشتی نجات نروژی هشتصد مهاجر سوری و آفریقایی را به سواحل ایتالیا رساند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
کشتی نجات نروژی هشتصد مهاجر سوری و آفریقایی را به سواحل ایتالیا رساند

خبر کوتاه

یک قایق نجات نروژی، قریب به هشتصد مهاجر سرگردان در دریا را که عمدتا از سوریه و شرق آفریقا هستند به بندر رجیو کالابریا در سواحل ایتالیا رسانده است. در میان این پناهجویان، شمار بسیاری زن و کودک دیده می شوند.