محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نتایج یک نظر سنجی: ناامنی، بیکاری و فساد اداری بزرگترین مشکلات مردم افغانستان

Access to the comments نظرها
نگارش از مریم شاهی
نتایج یک نظر سنجی: ناامنی، بیکاری و فساد اداری بزرگترین مشکلات مردم افغانستان

انستیو مطالعات استراتژیک افغانستان به تازگی نتایج نظر سنجی از ۱۲ ولایت کشور را منتشر کرد. مطابق نتایج این نظرسنجی، ناامنی در صدر مشکلات مردم افغانستان و پس از آن بیکاری و فساد اداری بالاترین رقم مشکلات مردم شناخته شده است.

این نظر سنجی یک ماه و نیم طول کشید و اجرای آن در آخرین روزهای سال گذشته پایان یافت. ۱۲۲۶ شهروند افغانستان جامعه آماری این طرح تحقیقاتی را تشکیل می دادند. سی درصد شرکت کنندگان زن بودند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۳۴ درصد پاسخگویان ناامنی، ۲۶ درصد بیکاری و ۲۴ درصد دیگر فساد اداری را به عنوان بزرگترین مشکلات خود دانسته اند. چالشهای امنیتی در ولایات هرات، کنر، ننگرهار و قندوز مشکل اول مردم بوده اما در ولایت های کابل، بامیان، بلخ، پروان و بدخشان، بیکاری و در قندهار، فساد اداری بزرگترین مشکل مردم عنوان شده است.

پژوهشگران این تحقیق می گویند که بررسی میزان فساد اداری در افغانستان هدف اصلی نظرسنجی بوده اما ناامنی و بیکاری، بیشتر از فساد اداری برای زندگی مردم چالشزا بوده است. با این حال نمی توان تاثیر فساد اداری را در افزایش ناامنی و بیکاری انکار کرد.

نهاد بین المللی شفافیت در آخرین رتبه بندی فساد اداری در جهان اعلام کرد که افغانستان رتبه چهارم فساد اداری در جهان را دارد. به این ترتیب مکان افغانستان در این رتبه بندی نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است.

نقش روحانیان در مبارزه با فساد اداری

پاسخگویان این نظر سنجی روحانیان را از جمله گروه هایی می دانند که در مبارزه با فساد اداری بیشترین تلاش را می کنند . پس از این گروه اجتماعی، شرکت کنندگان تلاشهای نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها را در مبارزه با فساد اداری موثر دانسته اند.

موضع انفعالی مردم در برابر فساد اداری

در بخش دیگری از این نظر سنجی، برخوردهای مردم در برابر فساد اداری سنجش شده است. هشتاد درصد از شرکت کنندگان گفته اند که در مواجهه با موارد فساد اداری موضع انفعالی داشتند. بیش از نیمی از پاسخگویان از این رفتار خود ابراز تاسف کرده اند. ۱۶ درصد از بهبود اوضاع احساس ناامیدی کرده اند.برای ده درصد دیگر نیز فساد اداری یک امر عادی تلقی می می شود.
۴۰ درصد پاسخگویان همچنین تلاشهای حکومت قبلی افغانستان را در مبارزه با فساد اداری ناکام دانسته اند.این پاسخگویان، بی اعتمادی مردم به حکومت و قانون، هدر رفتن کمکهای جامعه جهانی و افزایش ناامنی را به ترتیب، از مهمترین پیامدهای فساد اداری در افغانستان دانسته اند.

فرهنگ شدن فساد اداری

غلامرضا ابراهیمی، از پژوهشگران این تحقیق می گوید: «از بین مردمی که با مواردی از فساد اداری مواجه می شوند کمتر کسی حاضر می شود که به این وضعیت اعتراض کند، این نشان می دهد که مردم وضعیت موجود فساد در ادارات افغانستان را قبول کرده اند.»

حسینعلی کریمی، از دیگرپژوهشگران این تحقیق هم می گوید: «فساد اداری در افغانستان در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است و نظام سیاسی افغانستان را تهدید می کند. در چنین شرایطی حکومت افغانستان به تنهایی در مبارزه با فساد اداری نمی تواند موفق شود و کمک جامعه جهانی و مردم افغانستان ضرورت دارد.»