خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف یک سیاره جدید توسط یک دانشجوی شیلیایی

نظرها
کشف یک سیاره جدید توسط یک دانشجوی شیلیایی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یک دانشجوی ۲۵ سالۀ شیلیایی موفق به کشف یک سیاره در خارج از منظومه شمسی شده است.

به گفتۀ ماریتزا که دانشجوی دکترا در رشته ستاره شناسی است، این سیاره ۳۲۰ میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد.