خبر فوری
euronews_icons_loading
آبتنی یک خرس در استخر

تنها چیزی که می تواند به استراحت بیشتر این خرس شجاع کمک کند احتمالا دراز کشیدن زیر آفتاب در کنار استخر است.

این تصاویر از آبتنی این خرس در یک استخر خصوصی در منطقه ونکوور شمالی در کانادا گرفته شده است.

این خرس با ضربه زدن به بخشی از حفاظها وارد این حیاط شد و پس از آبتنی در استخر و پیش از ترک محل به آبتنی در استخر آب گرم نیز پرداخت.

مطالب بیشتر از بدون شرح