خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خطر تبدیل شدن بخش وسیعی از مراکش به صحرا

خطر تبدیل شدن بخش وسیعی از مراکش به صحرا
نگارش از Euronews
اندازه متن Aa Aa

جاده منتهی به جنوب شرقی مراکش، منطقه ای گرم، خشک و خلوت است. در این طبیعت سخت و کمبود باران، گیاهی رشد نمی کند.
به گفته مقام های کمیسیون عالی آب، جنگل ها و مبارزه با خشکسالی، هشتاد درصد خاک مراکش مستعد تبدیل شدن به صحرا است.

از طرف دیگر پس از چند ماه خشک، باران سیل آسا و سیل همه چیز را در مسیر خود نابود می کند.

جمال یعقوبی معاون رییس قوم سکوره می گوید: «باران در صحرا، باران شدید و توفانی است که برای زمین فایده ای ندارد و باعث فرسایش خاک می شود. سی تا چهل سال پیش عرض روخانه حجاج حدود ده متر بود، حالا در بعضی قسمت ها به ۵۰۰ متر هم می رسد.»

مقام های کمیسیون عالی آب، جنگل ها و مبارزه با خشکسالی می گویند کمبود آب و حرکت توده های شن، بزرگترین مشکل مردم بومی است. هر سال بستر روخانه ها پهن تر می شود. با سیل و خرابی پل ها ارتباط روستا ها برای مدت چند هفته به کلی قطع می شود.

کمیسیون عالی مراکش گفته است که این کمیسیون با کمک سازمان های بین المللی برنامه ای ده ساله برای جلوگیری از تبدیل شدن مراکش به صحرا از جمله شامل جنگل کاری، مبارزه با آتش سوزی جنگل ها و افزایش پوشش گیاهی در دست دارد.