خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برگزاری یک تظاهرات عظیم دیگر ضد دولتی در بیروت

euronews_icons_loading
برگزاری یک تظاهرات عظیم دیگر ضد دولتی در بیروت
اندازه متن Aa Aa

در یکی از بزرگترین اجتماعات ضد دولتی در لبنان، دهها هزار نفر شنبه شب به خیابانهای بیروت آمده و انزجار خود را از دولتی که آن را“فاسد” و ناتوان در ارائه ابتدایی ترین خدمات می دانستند، نشان دادند.

شعار اصلی این جنبش بزرگ مردمی در لبنان، “بوی تعفن می دهید” بود که اشاره به ناتوانی دولت در جمع آوری زباله ها از سطح شهر بیروت در حدود دو ماه گذشته است.

آنها همچنین با سر دادن شعارهایی خواهان ساقط شدن نظام حاکم بر این کشور شدند.

میدان شهدای بیروت که نماد جنگ داخلی این کشور است مملو از جمعیت خشمگین معترض بود.

برخی گزارشها حاکی است که بعضی از افسران پلیس هم با تظاهرکنندگان ابراز همدردی کرده و از آنها حمایت کرده اند.

بنا به گفته عفو بین الملل، فقط در درگیریهای هفته گذشته حدود سیصد و پنجاه نفر در بیروت زخمی شدند.