محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دادگاه آمریکا با اخراج مجرم تراجنسیتی مکزیکی مخالفت کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
دادگاه آمریکا با اخراج مجرم تراجنسیتی مکزیکی مخالفت کرد

خبر کوتاه
یک دادگاه استیناف در آمریکا با اخراج دوبارۀ ادین کری اوندانو هرناندز، مهاجر غیرقانونی مجرم و تراجنسیتی به مکزیک مخالفت کرد. دادگاه استدلال حکم خود را بر محافظت از وی از آزار و اذیت در مکزیک بنیان نهاد. ادین هرناندز دارای محکومیت بخاطر دو بار رانندگی بهنگام مستی در آمریکاست.