محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شهردار بخارست به اتهام فساد زیر ذره بین دادستانان قرار گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
euronews_icons_loading
شهردار بخارست به اتهام فساد زیر ذره بین دادستانان قرار گرفت

خبر کوتاه
دادستانان رومانی با وارد کردن اتهام فساد و دریافت رشوه از شهردار بخارست، پایتخت، تحقیق می کنند. رومانی یکی از کم توسعه یافته ترین و فاسدترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود. با وجود این، عزم و تلاش دادستانان رومانیایی در برخورد با فساد مقامات بلندپایه دولت تحسین اتحادیه اروپا و سرمایه گذاران خارجی را برانگیخته است.