محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

امید به اسکان ده ها هزار مهاجر با خطابه پاپ فرانچسکو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
امید به اسکان ده ها هزار مهاجر با خطابه پاپ فرانچسکو

پاپ فرانچسکو، روز یکشنبه از هر قصبه و اجتماع مذهبی مسیحی خواست تا به نشانه همدردی یک خانوادۀ مهاجر را تحت حمایت خود بگیرند.

ایتالیا متشکل از ۲۵ هزار و آلمان متشکل از حدود ۱۲ هزار قصبه مسیحی است. اگر خواست و خطابه رهبر کاتولیک های جهان اجابت شود حداقل ۳۷ هزار خانواده مهاجر و پناهجو تنها در آلمان و ایتالیا تحت پوشش کلیساها سرپناه خواهند داشت.

پاپ گفت:«در مواجهه با تراژدی دهها هزار نفر از پناهجویان، انجیل ما را به خود فرا می خواند و از ما می خواهد تا با آسیب پذیرترین و تنهامانده ترین بندگان همبستگی داشته باشیم و امید واقعی را به آنان هدیه دهیم.»

پاپ فرانچسکو که خود فرزند مهاجری ایتالیایی به آرژانتین است گفت پذیرش مهاجران و پناهجویان از خود واتیکان شروع می شود و واتیکان دو خانواده ای را که از مرگ و جنگ و قحطی گریخته اند به زیر چتر حمایت خود می گیرد.