خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نرخ تورم در بریتانیا در ماه اوت صفر بوده است

نظرها
نرخ تورم در بریتانیا در ماه اوت صفر بوده است
اندازه متن Aa Aa

نرخ تورم در بریتانیا در ماه اوت سال جاری در مقایسه با یک سال گذشته تغییری نداشته و صفر گزارش شده است.

کاهش شدید قیمت نفت در بازار از جمله مهمترین عامل پایین بودن نرخ تورم در بریتانیا عنوان شده است. این نرخ با اهداف از پیش تعیین شده بانک مرکزی این کشور یعنی رسیدن به نرخ تورم دو درصدی فاصله زیادی دارد.

نرخ تورم در بریتانیا در ماه آوریل سال جاری روندی منفی به خود گرفته بود که نگرانی هایی نسبت به گرفتاری اقتصاد این کشور به تورم منفی را تقویت کرده بود.