محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قانون اساسی جدید نپال تصویب شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قانون اساسی جدید نپال تصویب شد

خبر کوتاه

مجلس موسسان نپال روز یکشنبه اولین قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. این مصوبه جایگزین قانون اساسی موقتی می شود که در سال ۲۰۰۶ پس از سقوط حکومت سلطنتی تصویب شد.

همزمان در جریان درگیری میان مخالفان قانون اساسی جدید و نیروهای پلیس در شهر پارسیا یک نفر کشته شد. قانون اساسی جدید، نپال را به هفت استان تقسیم می کند. معترضان می گویند این تقسیم بندی تبعیض آمیز است و موجب به حاشیه رانده شدن منطقه پارسیا و کاهش نمایندگان آن در پارلمان می شود.