euronews_icons_loading
فعالیت انساندوستانه جانی دپ، بازیگر بزرگ سینمای هالیوود

جانی دپ پیش از آغاز فیلمبرداری خون آشامان هالیوود در یک حرکت انساندوستانه در برزیل برای کودکان ناشنوا و کم شنوا فعالیت می کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح