محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

استفاده از آب الکترولیز شده برای دفع قارچ در محصولات کشاوری

euronews_icons_loading
استفاده از آب الکترولیز شده برای دفع قارچ در محصولات کشاوری
نگارش از Euronews

آب الکترولیز شده ممکن است راه حل جایگزین برای مبارزه با آفت قارچ در محصولات کشاورزی باشد. کارشناسان در جزیره تاسمانی، در جنوب شرقی استرالیا نسبت به کاربرد آن در کشاورزی خوشبین هستند.

با گذراندن جریان برق از آب شور از یک دستگاه، آب الکترولیز می شود و کلرید سدیم بدست می آید. در حالیکه محیط های بهداشتی و بیمارستان ها از زمانهای گذشته از آب الکترولیز شده برای گندزدایی استفاده می کنند اما کارشناسان معتقدند موارد استفاده آن می تواند گسترده تر باشد.

یکی از موارد استفاده گندزدایی و مبارزه میدانی با بیماری ها است. همچنین تمیز کردن تجهیزات و یا تامین امنیت بیولوژیک که شامل شستشوی مواد تازه و همچنین گندزدایی برای جلوگیری از فساد مواد غذایی است از موارد پیشنهاد شده توسط این کارشناسان است. آنها امیدوارند استفاده از آب الکترولیز شده اتکای کشاورزان به مواد شیمیایی را کمتر کرده و استفاده از مواد ضد قارچ را بطور کامل متوقف کند.