محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زمین در خیابان شهری در نزدیکی لندن دهان باز کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
زمین در خیابان شهری در نزدیکی لندن دهان باز کرد

ساکنان خیابانی در شهر سنت البنز بریتانیا در نزدیکی لندن بامداد پنجشنبه با صدای ریزش شدید و عجیبی از خواب بیدار شدند.

زمین در خیابان فونتمل کلوز این شهر درست در آستانه در خانه ای به ناگهان دهان باز کرد و گودالی عمیق به عرض ۲۰ و به عمق ۱۰ متر ایجا شد.

هنوز دانسته نیست چرا این گودال به ناگهان ایجاد شده است.

ساکنان پنج منزل مسکونی مجاور گودال تخلیه شده اند اما به هیچ کس و هیچ کدام از خانه های مجاور گودال آسیبی نرسیده است.