euronews_icons_loading
پناهجویان تازه از راه رسیده در مرز صربستان

پناهجویان در یک مرکز ثبت نام در مرز صربستان به سوی موانع هجوم می آورند و از روی آنها می گذرند. بنا بر گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روزانه هزاران پناهجو به این منطقه ی مرزی سرازیر می شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح