خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ایتالیا بزرگترین تولیدکننده شراب دنیا در سال ۲۰۱۵

نظرها
ایتالیا بزرگترین تولیدکننده شراب دنیا در سال ۲۰۱۵
اندازه متن Aa Aa

ایتالیا در سال ۲۰۱۵ با پیشی گرفتن از فرانسه عنوان بزرگترین تولیدکننده شراب دنیا را به خود اختصاص داده است.

بدین ترتیب ایتالیا با تولید ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در ردیف اول قرار گرفته و فرانسه با تولید ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر جایگاه همیشگی خود در صدر تولیدکنندگان شراب دنیا را از دست داده است.

پس از این دو کشور اسپانیا با تولید ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در رده سوم قرار می گیرد. میزان شراب تولیدی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ۱۶۳ میلیون لیتر ارزیابی شده است. آمار مربوط به میزان تولید شراب توسط اتحادیه اروپا منتشر شده و بر مبنای اطلاعات داده شده هر دولت عضو استوار است.

گذراندن تابستانی بسیار گرم و خشک در فرانسه بر روی محصولات تاکستانهای این کشور تاثیر منفی داشته است. در مقابل اوضاع جوی مناسبتر در ایتالیا میزان کشت انگور و در نهایت تولید شراب این کشور را ۱۳ درصد افزایش داده است.

سه کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا تقریبا نیمی از شراب دنیا را تولید می کنند.