محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قربانیان انفجارهای آنکارا: از کودک ۹ ساله تا زن ۷۰ ساله

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قربانیان انفجارهای آنکارا: از کودک ۹ ساله تا زن ۷۰ ساله