محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مخالفت فرماندار اوکیناوا با انتقال پایگاه نظامی آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالفت فرماندار اوکیناوا با انتقال پایگاه نظامی آمریکا

فرماندار منطقه اوکیناوا در ژاپن، که پایگاه نظامی آمریکا در آن قرار دارد، اجازه انتقال این پایگاه را پس گرفته است. پیشتر، فرماندار قبلی اوکیناوا با انتقال پایگاه نظامی فوتنما به منطقه ای کم جمعیت تر موافقت کرده بود. هدف فرماندار جدید از لغو این موافقت نامه واداشتن آمریکایی ها به تعطیل کردن پایگاه نظامی خود در ژاپن، به جای منتقل کردن آن به منطقه ای دیگر در این کشور است.

در عین حال، سخنگوی دولت مرکزی ژاپن اعلام کرده است که مخالفت فرماندار فعلی اوکیناوا با این موافقت نامه تأثیری در روند اجرایی آن نخواهد گذاشت. به گفته او، تصمیم فرماندار قبلی برابر با قانون اتخاذ شده و دولت ژاپن به اجرای آن متعهد خواهد بود.

بنا به توافق انجام شده بین مقامات آمریکایی، فرماندار پیشین اوکیناوا و مسئولان ژاپنی، پایگاه نظامی فوتنما در چند سال آینده باید به سواحلی که آب زدایی و به خاک زاپن ضمیمه شده اند منتقل شود. با این حال، برخی از شهروندان ژاپنی خواهان برچیده شدن این پایگاه و خروج سربازان آمریکایی از خاک گشورشان هستند.

بیش از نیمی از پنجاه هزار نظامی آمریکایی مستقر در ژاپن در اوکیناوا و در پایگاه نظامی فوتنما به سر می برند. به گفته مقامات آمریکایی و ژاپنی، این پایگاه نظامی به لحاظ امنیتی و دفاعی اهمیت استراتژیکی برای هردو کشور دارد.