خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هشت ماه زندان مجازات سوارکار اسپانیایی که اسبش را کتک زده بود

نظرها
euronews_icons_loading
هشت ماه زندان مجازات سوارکار اسپانیایی که اسبش را کتک زده بود
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

هشت ماه زندان مجازاتی است که دادگاهی در اس‍‍پانیا برای یک سوارکار درنظر گرفته است.

اوخنیو سانچز متهم است که در سال ۲۰۱۲ و پس از ناکامی در رقابتهای سوارکاری اسبش را تا سرحد مرگ کتک زده است.

این نخستین باری است که در اسپانیا چنین مجازاتی برای آزار حیوانات درنظر گرفته می شود.