خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تاثیر مثبت پناهجویان بر صنعت دخانیات آلمان

نظرها
تاثیر مثبت پناهجویان بر صنعت دخانیات آلمان
اندازه متن Aa Aa

ورود پناهجویان به آلمان می تواند میزان مصرف دخانیات در این کشور را افزایش دهد و باعث رونق بیلان مالی این صنعت شود.

پیش بینی می شود آلمان در سال ۲۰۱۵ پذیرای حدود ۸۰۰ هزار نفر پناهجو باشد. حدود ۴۸ درصد این رقم افرادی هستند که به مصرف دخانیات عادت دارند. امری که می تواند افزایش سالانه میزان مصرف سیگار در این کشور را به رقم ۸۱۰ میلیون نخ برساند.

براساس آمارها طی ۵ سال اخیر میزان مصرف دخانیات در اروپا ۲۱ درصد کاهش داشته است.